Rượu whisky glenmorangie nectar d’or

1.650.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích