Rượu Whisky Glenrothes 1966 30 năm

34.980.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Dung tích

Tuổi rượu