Rượu whisky lagavulin 1991 – 28 năm, prima & ultima

67.000.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích