Rượu whisky singleton 1988 – 30 năm, prima & ultima

270.000.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích