Rượu whisky talisker 1988 – 31 năm, prima & ultima

(đánh giá) 142 đã bán

33.790.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

rượu whisky talisker 1988 - 31 năm, prima & ultima
Rượu whisky talisker 1988 – 31 năm, prima & ultima

33.790.000

Chat