Rượu whisky talisker 1988 – 31 năm, prima & ultima

33.790.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích