Suntory 10 Năm Special Reserve Whisky

2.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích