Vang 1865 Single Vineyard Cabernet Sauvignon

(đánh giá) 413 đã bán

1.040.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang 1865 Single Vineyard Cabernet Sauvignon
Vang 1865 Single Vineyard Cabernet Sauvignon

1.040.000

Chat