Vang 1865 Single Vineyard Cabernet Sauvignon

1.040.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách