Vang Montelvini Asolo Prosecco Extra Brut

5.00 307 đã bán

1.200.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Vùng

Phân hạng

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Montelvini Asolo Prosecco Extra Brut
Vang Montelvini Asolo Prosecco Extra Brut

1.200.000

Chat