Vang Pháp Première Note IGP Collines Rhodaniennes 2016

260.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách