Vang Pháp Barons de Rothschild Réserve Pauillac Spéciale

(đánh giá) 368 đã bán

1.100.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Barons de Rothschild Réserve Pauillac Spéciale
Vang Pháp Barons de Rothschild Réserve Pauillac Spéciale

1.100.000

Chat