Vang Biserno 2011

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 5732765727 Danh mục: ,