Vang Chateau Batailley 2009

2.989.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách