Vang Pháp Chateau Batailley

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, , ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách