Vang Pháp Chateau Clerc Milon 2009

7.865.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách