Vang Pháp Chateau Clerc Milon 2011

7.080.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Quy cách