Vang Pháp Chateau Haut Brion 2016

2.750.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách