Vang Pháp Chateau L’Evangile 2015

10.890.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách