Vang Pháp Chateau Lynch Moussas 2008

2.100.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách