Vang Pháp Chateau Lynch Moussas 2011

1.980.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách