Vang Chile 120 Arsenal Edition Cabernet Sauvignon

330.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách