Vang Chile Arauco Sauvignon Blanc

200.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách