Vang Chile Grand Reserva Surire Cabernet Sauvignon

(đánh giá) 211 đã bán

480.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

vaNG GRAN rESERVA Surrire
Vang Chile Grand Reserva Surire Cabernet Sauvignon

480.000

Chat