Vang Chile Mapu Reserva Valle Del Maule Chardonnay

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách