Vang Chile Syn Sleccionados Chardonnay

(đánh giá) 295 đã bán

490.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Chile Syn Sleccionados Chardonnay
Vang Chile Syn Sleccionados Chardonnay

490.000

Chat