Vang Pháp Delor Bordeaux

350.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách