Vang Pháp Delor Bordeaux

(đánh giá) 429 đã bán

350.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Delor Bordeaux
Vang Pháp Delor Bordeaux

350.000

Chat