Vang đỏ Ý Marcus Primitivo Di Manduria DOC

(đánh giá) 105 đã bán

1.240.000

Xuất xứ

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Giống nho

Vang đỏ Ý Marcus Primitivo Di Manduria DOC
Vang đỏ Ý Marcus Primitivo Di Manduria DOC

1.240.000

Chat