Vang La Posta, Vineyard Blend Malbec

430.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách