Vang Lady May Glenelly 2011

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 8168874475 Danh mục: ,