Vang Pháp Lynch Bages 2011

7.140.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách