Vang Marcel Deiss Mambourg Alsace Grand Cru 2013

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách