Vang Mỹ Opus One 2012

14.000.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách