Vang Pháp Arrogant Frog Tutti Frutti Rouge

219.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách