Vang Pháp Brio de Cantenac Brown 2010

1.700.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách