Vang Pháp Chateau Brown Rouge 2015

1.300.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách