Vang Pháp Chateau De Valois Pomerol

2.090.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách