Vang Pháp Chateau Desmirail 2010v

3.300.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách