Vang Pháp Chateau D’Issan 2014

2.290.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Niên vụ

Dung tích

Quy cách