Vang Pháp Chateau La Fortune 2014

1.650.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Thời gian ủ

Dung tích

Quy cách