Vang Pháp Chateau La Roche Combet

275.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách