Vang Pháp Chateau Pas De LAne Grand Cru

1.530.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách