Vang Pháp Chateau Pichon Lalande 6L 2008

62.000.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, , ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách