Vang Pháp Chateau Pichon Longueville Comtesse De Lalande

6.500.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách