Vang Pháp Marojallia 2012

3.050.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, , ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách