Vang Pháp Première Note syrah Collines Rhodaniennes 2015

260.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách