Vang Pháp Saint-Joseph Grand Classique red 2016

720.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách