Vang Pháp Saint-Joseph Se “Terroirs D’exception” 2015

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách