Vang Teso La Monja Victorino, Toro 2007

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 3803781022 Danh mục: ,