Vang Ý Barri Cone Primitivo

590.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích