Vang Ý Feudoro Deponte Chardonay Igp

(đánh giá) 309 đã bán

900.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Ý Feudoro Deponte Chardonay Igp
Vang Ý Feudoro Deponte Chardonay Igp

900.000

Chat