Vang Ý Remole Toscana Rose

420.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách